• Anna Celmer-Falkiewicz
    Anna Celmer-Falkiewicz dyrygent

Anna Celmer-Falkiewicz

Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Bogdana Goli. Studiowała również na Wydziale Wokalnym tej samej uczelni. Edukację muzyczną w zakresie szkoły średniej ukończyła z wyróżnieniem na dwóch kierunkach – rytmiki oraz śpiewu solowego w klasie wokalnej prof. Bożeny Betley. Z zamiłowania do języka polskiego i jego artykulacyjnych aspektów, tak ważnych w sztuce wokalnej, uzyskała również tytuł dyplomowanego logopedy na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwsze artystyczne kroki stawiała na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, śpiewając przez kilka lat jako chórzystka. Tam zdobyła bezcenne doświadczenie w pracy scenicznej i wokalno- aktorskiej. W kolejnych latach pracowała jako solistka – sopran oraz pedagog emisji głosu z Warszawskim Chórem Chłopięco- Męskim przy Akademii Muzycznej. Współpracowała także z chórem Teatru Muzycznego „Roma”.

W latach 2000-2005 pracowała na stanowisku dyrygenta chóru „Ars Cantata” przy Klubie Inteligencji Katolickiej, z którym zdobyła liczne czołowe nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych m.in.:

  • I Miejsce na I Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2003)
  • „Złota Wstęga” i nagroda specjalna jury „Największe wydarzenie artystyczne”: I Mazowiecki Przegląd Chórów (2003)
  • I Miejsce w XXXV Turnieju Chórów Legnica Cantat w kat. „inne chóry amatorskie” (2004)

Nagranie z legnickiego występu konkursowego zespołu prezentowane było na antenie II Programu Polskiego Radia. W 2003r. nagrała z chórem pierwszą płytę zespołu prezentującą wybrany repertuar. Od 2004 do 2010r. prowadziła, jako kierownik artystyczny i solistka, autorski Zespół Wokalny „Alterno” działający przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Od roku 2010 Anna Celmer- Falkiewicz współpracuje jako wokalistka z zespołem „Cappella Corale Varsaviana”.

W kwietniu 2012r. ponownie została dyrygentem chóru „Ars Cantata”, na przekór słowom Wisławy Szymborskiej „nic dwa razy się nie zdarza…”